Kunst versterkt een innovatief en dynamisch bedrijfsimago.

Missie

Vanuit haar betrokkenheid met de samenleving wil de Albert Heijn Kunst Stichting actuele beeldende kunst stimuleren en toegankelijk maken voor medewerkers en algemeen publiek. Beeldende kunst draagt bij aan de dynamische cultuur van Albert Heijn waarin ruimte is voor emoties, creativiteit en het gesprek.

 

Waarom?

  • Kunst creëert een open en menselijke werkomgeving
  • Kunst versterkt een innovatief en dynamisch bedrijfsimago doordat het bedrijf nieuwe ideeën onderzoekt en bijdraagt aan de ontwikkeling van de hedendaagse maatschappij
  • Kunst draagt bij aan kwaliteit van leven, en daarom wil de Stichting het voor alle medewerkers toegankelijk maken
  • Het ondersteunen van kunst als een belangrijk facet van de hedendaagse cultuur, vanuit de maatschappelijke betrokkenheid van Albert Heijn.

Doel

Uit statuten artikel A: “De stichting heeft als doel het houden, onderhouden en uitbreiden van een verzameling hedendaagse Nederlandse kunst ter versteviging van de cultuur en cohesie binnen het Nederlands bedrijf van het toenmalige Ahold en Albert Heijn alsook ter versterking van de verbinding en dialoog met de bredere Nederlandse maatschappij waar de genoemde kunst een belangrijke culturele uiting vormt.”

Hoe?

De Stichting koopt actuele kunst aan, verstrekt opdrachten en exposeert kunst in de werkomgeving van Albert Heijn en de werkmaatschappijen. Het aankoopbeleid richt zich op eigentijdse Nederlandse kunst, passend in de dynamische omgeving van het Albert Heijn en aansluitend bij de belevingswereld van de relatief jonge medewerkers. De collectie wordt gekenmerkt door zintuiglijkheid, innovatief en gevarieerd materiaalgebruik en gerichtheid op actuele ontwikkelingen in samenleving. De collectie wordt professioneel en zorgvuldig beheerd.

 

De Stichting organiseert educatieve activiteiten gericht op participatie van medewerkers en algemeen publiek bij de kunstcollectie, zoals lezingen, uitgifte van edities, rondleidingen etc. Op aanvraag leent de Stichting werken uit haar collectie uit aan publieksinstellingen. De Albert Heijn Kunst Stichting is aangesloten bij de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN).

 

De stichting ontvangt jaarlijks gelden vanuit Albert Heijn.