Johan Tahon – Triade Torso III – geglazuurd keramiek – 2015

De beelden van Johan Tahon kun je beschouwen als zelfportretten. Alleen is de kunstenaar niet geïnteresseerd in een goed lijkend beeld van zijn eigen gezicht. Zijn werk is een zoektocht naar de verbeelding van de menselijke ziel.
In heel delicate beelden van klei die zijn behandeld met prachtige melkwitte glazuren toont hij de kwetsbaarheid van
de mens. Zijn poëtische beelden vormen een spiegel voor ieders gedachten.